Tulutta og Makronelle på utsalg av Babbis Friis-Baastad (1959)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Babbis Friis-Baastad
År:1959
Type:Barnehørespill
Om hørespillet:Hørespill for barn skrevet av Babbis Friis Baastad. Avisene annonserer med prisnedsettelser og røverkjøp, og de to damene griper anledningen. I rollene medvirker bl.a. Aagot Børseth (Tulutta) og Turid Haaland (Makronelle).
De som er med
Forfatter:Babbis Friis-Baastad
Instruktør:Bjørn Bryn

Tulutta:Aagot Børseth
Makronella:Turid Haaland
Skuespiller:Elna Hallenberg Nilsen
Skuespiller:Aud Schønemann
Skuespiller:Willie Hoel
Skuespiller:Arne Lie
Skuespiller:Carsten Winger
Skuespiller:Kari Dahle
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 9. mai 1992 kl. 17:00 på P1
Barnetimen