Tulutta og Makronelle av Babbis Friis-Baastad (1957)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Babbis Friis-Baastad
År:1957
Type:Barnehørespill
Om hørespillet:Tulutta og Makronelle er to gamle damer som er i utakt med den moderne tid. De har gledet seg hele uken til å høre Barnetimen, men så går strømmen ... Vi hører blant andre Turid Balke, Eva Berg, Lalla Carlsen, Turid Haaland og Aud Schønemann.
De som er med
Forfatter:Babbis Friis-Baastad
Instruktør:Barthold Halle

Skuespiller:Turid Balke
Skuespiller:Eva Berg
Skuespiller:Lalla Carlsen
Makronelle:Turid Haaland
Skuespiller:Aud Schønemann
Skuespiller:Irene Thomsen
Skuespiller:Carsten Byhring
Skuespiller:Rolf Just Nilsen
Skuespiller:Arvid Nilsen
Skuespiller:Willy Kramer Johansen
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 16. februar 1957 kl. 18:00
Barnetimen
Lørdag 25. januar 1964 kl. 17:30
Program: Barnetimen
Mandag 18. desember 1972 kl. 7:40
Sendt i programmet "Morgentrall for småtroll"
Mandag 19. desember 1977 kl. 17:40
Sendt i "Ønskekonserten"
Kilder og referanser:
Annonsering, rolleliste