Hamlet av William Shakespeare (1988)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:William Shakespeare
Målform:Bokmål
År:1988
Type:Drama
Om hørespillet:Nyredigert fra 1988-versjonen. 2 og 2 episoder fra originalversjonen er sammenslått til totalt 3 episoder
Status:Redigert versjon
Versjoner:Original versjon
3 episoder:
De som er med
Fritt etter:William Shakespeare
Dramatisert av:Poul Borum
Bearbeidet av:Poul Borum
Oversatt av:Håvard Rem
Dramaturg:Helge Andersen?
Dramaturg:Tine Thomassen?
Musikk:Aasmund Feidje
Instruktør:Harry Guttormsen
Teknisk regi:Sture Bakke
Inspisient:Gaute Lid Larssen

Annonsering:Nils Nordberg
Hamlet:Terje Strømdahl
Ånden:Rolf Søder
Barnardo:Trond Brænne
Fransisco:Ivar Nørve
Marcellus:Jon Eivind Gullord
Horatio:Ingar Helge Gimle
Kong Claudius:Erik Hivju
Laertes:Johannes Joner
Polonius:Sverre Bentzen
Dronning Gertrude:Lise Fjeldstad
Ofelia:Annika With
Rosenkrantz:Øyvin Berven
Gyldenstern:Per Gørvell
Skuespillerkongen:Petter Næss
Skuespillerdronningen:Stine Kielland Mørdre
Skuespillerskurken:Gaute Lid Larssen
Kaptein:Reidar Sørensen
Hoffmann:Jon Eivind Gullord
Graver:Per Jansen
Medhjelper:Torfinn Nag
Presten:Sigve Bøe
Osric:Anders Hatlo
Kilder og referanser:
NRK-artikkel fra sendingen i 2011
Musikkstatistikk, 1. episode
Musikkstatistikk, 2. episode
Musikkstatistikk, 2. episode