Minotaurus er død av Nicole Macé (1986)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Nicole Macé
Nasjonalitet:Norsk
Målform:Bokmål
År:1986
Type:Drama
Om hørespillet:Innerst i labyrinten på Knossos satt Minotaurus, som det årlig ble ofret mennesker til. Nicole Macé har sin egen oppfatning både av ham og av måten kongen og prestene brukte ham på i maktpolitisk hensikt. I dette perspektivet er det hun i dramatisk form gjenskaper det gamle greske sagnet.
Varighet:01:00:10
Produsert:1986-02-21
De som er med
Forfatter:Nicole Macé
Komponist:Synne Skouen
Instruktør:Hilde Andersen
Teknisk regi:Jan Erik Hoel
Inspisient:Ellen Aslaksen

Annonsering:Jan Pande-Rolfsen
Faidra:Tone Danielsen
Ariadne:Ellen Horn
Pasifae:Rut Tellefsen
Krysostomos:Vidar Sandem
Minos:Erik Hivju
Diogena:Hilde Olausson
Thesevs:Andreas Kolstad
Sangere:
Synne Skouen (?)
Randi Stene
Eivind Bøksle
Elektronikk:Mats Claesson
Denne episoden ble sendt:
Søndag 25. januar 1987 kl. 19:00 på P1
Tirsdag 10. februar 1987 kl. 19:00 på P2