Judith av Kjeld Abell (1958)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Kjeld Abell
År:1958
Type:Drama
Varighet:01:34:47
Produsert:1958-10-08
Teknisk:Feil på originalbåndet: Svake knepp flere steder. Knitring på noe av musikken. Kraftige knepp v/81'47" og 82'15"
De som er med
Forfatter:Kjeld Abell
Oversatt av:Hans Heiberg
Musikk:Finn Ludt (23'30")
Instruktør:Knut Thomassen
Teknisk regi:Paul Skoe
Teknisk regi:Tormod Solberg
Inspisient:Arne Rygg

Enkeprostinne Mynthe:Alfhild Stormoen
Tilde:Nanna Stenersen
Hushjelpen Kristine:Turid Balke
Judith:Wenche Foss
En ung mann:Toralv Maurstad
Dan, Judiths bror:Per Sunderland
Fru Branza:Astrid Sommer
Judiths mor:Aud Richter
Denne episoden ble sendt:
Tirsdag 25. november 1958 kl. 20:20
Premiære
Søndag 31. mai 1959 kl. 13:50