Det blir ikke noen Trojanerkrig av Jean Giraudoux (1952)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Jean Giraudoux
År:1952
Type:Drama
Produsert:1952-09-14
De som er med
Forfatter:Jean Giraudoux
Oversatt av:Gunnar Høst
Instruktør:Knut Hergel
Teknisk regi:Paul Skoe
Teknisk regi:Erna Ophaug

Priamos, konge i Troja:Gunnar Olram
Hans sønner:
Hektor, trojanernes hærfører:Per Sunderland
Paris:Espen Skjønberg
Kassandra, sannsigerske,
Priamos' datter:
Gunnvor Hall
Andromake, Hektors hustru:Eva Strøm Aastorp
Helena, gift med den hellenske
kong Menelaos og bortført av Paris:
Aase Bye
Troilus, en vakker yngling:Helge Reiss
Demokos, Trojas nasjonalskald
og formann i Senatet:
Kolbjørn Buøen
Odyssevs, hellernes utsending:Lasse Kolstad
Ajax, hellensk slåsskjempe:Asbjørn Toms
Busiris, ekspert i folkerett:Carsten Winger
Ellers medvirker:
Edith Larsen
Reidar Aas
Finn Alnæs
Jack Fjeldstad
Øyvind Johnsen
Johan Sverre
Denne episoden ble sendt:
Torsdag 6. november 1952 kl. 19:35
Premiære