Oss gangstere imellom av Damon Runyon (1947)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Damon Runyon
År:1947
Type:Krim og spenning
Om hørespillet:Opptakene av dette hørespillet ble ikke tatt vare på, og hørespillet har gått tapt for ettertiden
Status:Ikke bevart
De som er med
Forfatter:Damon Runyon
Tilrettelegging for radio:Jens Gunderssen
Instruktør:Jens Gunderssen

Skuespiller:Arne Thomas Olsen
Skuespiller:Joachim Holst-Jensen
Skuespiller:Einar Vaage
Skuespiller:Vegard Hall
Skuespiller:Aase Bye
Skuespiller:Jack Fjeldstad
Skuespiller:Haakon Arnold
Skuespiller:Folkman Schaanning
Denne episoden ble sendt:
Onsdag 26. november 1947 kl. 21:00