Hedda Gabler av Henrik Ibsen (1953)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Henrik Ibsen
År:1953
Type:Drama
De som er med
Forfatter:Henrik Ibsen
Instruktør:Knut Thomassen
Teknisk regi:Erling Hille

Jørgen Tesman:Gisle Straume
Hedda Tesman:Helen Brinchmann
Juliane Tesman:Henny Skjønberg
Thea Elvsted:Eva Strøm Aastorp
Assessor Brack:Thomas Arne Olsen
Ejlert Løvborg:Per Sunderland
Berte:Astrid Sommer
Denne episoden ble sendt:
Tirsdag 22. desember 1953
Søndag 24. januar 1954
Kilder og referanser:
http://ibsen.nb.no/id/33419