En folkefiende av Henrik Ibsen (1952)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Henrik Ibsen
År:1952
Type:Drama
Om hørespillet:Sjekk rollelisten: skal ikke teknisk regissør være Rolf Rusånes???
De som er med
Forfatter:Henrik Ibsen
Instruktør:Knut Hergel
Teknisk regi:Erling Hille
Teknisk regi:E. Rusånes

Doktor Tomas Stockmann, badelege:Harald Heide Steen
Fru Stockmann, hans hustru:Ada Kramm
Petra, deres datter, lærerinne:Merete Skavlan
Deres sønner:
Morten:Nils Reissiger
Ejlif:Svein Bjorvand
Byfogd Peter Stockmann, doktorens eldre bror:Kolbjørn Buøen
Morten Kiil, garvermester, fru Stockmanns pleiefar:Einar Vaage
Hovstad, redaktør av "Folkebudet":Alf Malland
Billing, medarbeider i bladet:Jon Lennart Mjøen
Skipskaptein Horster:Rolf Christensen
Boktrykker Aslaksen:Joachim Holst-Jensen
Denne episoden ble sendt:
Torsdag 29. mai 1952 kl. 19:35
Lørdag 25. mars 2006 kl. 2:00 på NRK Bare Ibsen
Sendt på spesialkanalen NRK Bare Ibsen som en hel helg markerte Ibsenåret ved å sende gamle Ibsen-stykker
Lørdag 25. mars 2006 kl. 22:00 på NRK Bare Ibsen
Sendt på spesialkanalen NRK Bare Ibsen som en hel helg markerte Ibsenåret ved å sende gamle Ibsen-stykker
Søndag 26. mars 2006 kl. 18:50 på NRK Bare Ibsen
Sendt på spesialkanalen NRK Bare Ibsen som en hel helg markerte Ibsenåret ved å sende gamle Ibsen-stykker
Kilder og referanser:
http://ibsen.nb.no/id/33018
http://www.nb.no/nbsok/nb/570e7463c10270ae3239bf6fa8f6be78?index=1#6
https://www.nrk.no/kultur/en-folkefiende-anno-1952-1.2086112