Kong Ødipus av Sofokles (1955)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Original tittel:Kong Oidipus
Av:Sofokles
Målform:Nynorsk
År:1955
Type:Drama
Om hørespillet:Kong Ødipus - av Sofokles. Kong Ødipus var, ifølge sagnet, en konge av Theben, som uten å vite det drepte sin far og giftet seg med sin mor. Denne oppsetningen er fra 1955. Orginal tittel: Kong Oidipus
Varighet:01:28:25
Produsert:1955-06-18
Manusnummer:402
Arkivnummer:359 + 360 + 361
Reg-nummer:1994/00138
Medium:Analogt
Teknisk:Feil på originalbåndet: En del koking, knitring og knepp (se DIGAS)
Digitalisering:2006-07-18 av Gudrun Gardsjord
Dei som er med
Forfatter:Sofokles
Omsett av:Eirik Vandvik
Musikk av:Sverre Bergh (2'30")
Instruktør:Barthold Halle
Teknisk regi:Erling Hille
Teknisk regi:Arne Storm Halvorsen
Inspisient:Bjørn Bryn

Oidipus, konge i Tebe:Gisle Straume
Jokaste, kona hans:Tordis Maurstad
Kreon, bror til Jokaste:Øyvind Øyen
Teiresias, spåmann:Lars Tvinde
En bodberar frå Korint:Toralv Brekketo
Ein gjætar, tenar hjå Oidipus:Henrik Børseth
Ein bodberar, tenar hjå Oidipus:Magnus Tveit
Koret, rådsmennene i Tebe:
Pelle Christensen
Willy Kramer Johansen
Arne Lie
Korføraren:Harald Heide Steen
Denne episoden ble sendt:
Tirsdag 11. oktober 1955 kl. 20:30
Søndag 18. desember 1955 kl. 13:50
Lørdag 11. april 2015 kl. 16:03 på P1+
Søndag 30. oktober 2016 kl. 21:03 på P1+
Søndag 27. mai 2018 kl. 21:03 på P1+
Kilder og referanser:
Rolleliste (1955)