Kornmo av August Strindberg (1949)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel: – Kammerspill i 3 akter
Original tittel:Ovädret
Av:August Strindberg
Nasjonalitet:Svensk
Målform:Bokmål
År:1949
Type:Drama
Kommentar:Dette er et skuespill om alderdommen. Hovedpersonen er en gammel mann, ferdig med livet og fornøyd med tanken på å bare vegetere resten av sine dager. Så kommer hans fraskilte kone...
Varighet:01:20:00
Produsert:1949-01-05
Manusnummer:113
Arkivnummer:2209
Reg-nummer:1994/00093
Medium:Analogt
Teknisk:En del støy/knepp fra tidl. kopiering fra plater til båndhast. 7 1/2. Brum fra 69'33-74'04.
Digitalisering:2007-01-12 av Gudrun Gardsjord
De som er med
Forfatter:August Strindberg
Oversatt av:Paul Gjesdahl
Bearbeidet av:Paul Gjesdahl
Instruktør:Gerda Ring
Teknisk regi:Finn Høvding

Herren, pensjonert embetsmann:Kolbjørn Buøen
Broren, konsul:Ola Isene
Konditor Starck:Einar Vaage
Agnes, hans datter:Stella Dybwad Olsen
Louise, en slektning av Herren:Eva Sletto
Gerda, Herrens fraskilte kone:Wenche Foss
Denne episoden ble sendt:
Torsdag 20. januar 1949 kl. 20:30
Denne sendingen ble innledet av en direktesendt innledning av Paul Gjesdahl. Sendt i anledning av Strindberg-jubileet.
Torsdag 24. august 1950 kl. 20:35
Lørdag 8. august 2015 kl. 16:03 på P1+
Søndag 26. februar 2017 kl. 21:03 på P1+
Søndag 16. september 2018 kl. 21:03 på P1+
Kilder og referanser:
Dette hørespillet ble innspilt på nytt i 1974