Antonius og Kleopatra av William Shakespeare (1961)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:William Shakespeare
Nasjonalitet:Engelsk
Målform:Bokmål
År:1961
Type:Drama
Om hørespillet:Antonius og Kleopatra - av William Shakespeare. Handlingen følger forholdet mellom Kleopatra, dronning av Egypt, og Marcus Antonius, hærfører og statsleder.
Varighet:01:21:45
Produsert:1960-12-19
De som er med
Forfatter:William Shakespeare
Oversettelse:Lorentz Eckhoff
Sammenbindende tekst:Lorentz Eckhoff
Instruktør:Knut Hergel
Teknisk regi:Erna Hovlund
Musikk benyttet (1 kutt):Sverre Bergh
Musikk benyttet (1 kutt):Finn Ludt
Musikk benyttet (1 kutt):Bjarne Amdahl

Kleopatra:Tore Segelcke
Triumvirer:
Antonius:Georg Løkkeberg
Cæsar:Harald Heide Steen
Lepidus:Axel Thue
I Kleopatras tjeneste:
Charmiana:Anne-Lise Tangstad
Iras:Tone Schwarzott
Alexas:Johan Holst
Mardian:Helge Reiss
Octavia, Cæsars søster:Randi Brænne
Antonius' venner:
Dimitrius Enobarbus:Lasse Kolstad
Scarus:Rolf Søder
Philo:Vegard Hall
Canidius, Antonius' nestbefalende:Arne Lie
Euphronius, i Antonius' tjeneste:Sigurd Werring
Sextus Pompeius:Jan Pande-Rolfsen
Mæcenas:Bernt Erik Larsen
Dolabella:Tor Stokke
Thyrevs:Wilfred Breistrand
Proculeius:Oscar Egede-Nissen
En bonde:Rolf Sand
Et sendebud:Magne Bleness
Ellers medvirker:
Ola B. Johannessen (som 1. vakt?)
Torbjørn Halvorsen (som 2. vakt?)
Denne episoden ble sendt:
Tirsdag 7. februar 1961 kl. 19:50
Hørespillet ble introdusert med en ti minutter lang innledning av professor Lorentz Eckhoff
Onsdag 30. desember 1970 kl. 22:40
Program med Mentz Schulerud: Kleopatra – et 2000-års minne. Utdrag av hørespillet ble brukt i programmet
Lørdag 24. oktober 2015 kl. 16:03 på P1+
Søndag 14. mai 2017 kl. 21:03 på P1+