Hamlet av William Shakespeare (1967)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:William Shakespeare
Nasjonalitet:Engelsk
Målform:Nynorsk
År:1967
Type:Drama
Status:Trenger kontroll
4 episoder:
Dei som er med
Forfatter:William Shakespeare
Omsett av:Hartvig Kiran
Instruktør:Tormod Skagestad
Teknisk regi:Viktor Sandal
Musikk av:Arne Nordheim

Claudius, konge av Danmark:Lasse Kolstad
Hamlet, son åt førre kongen, brorson åt den noverande:Svein Erik Brodal
Gjertrud, dronning av Danamrk, Hamlets mor:Bab Christensen
Polonius, fyrste mann i kongens råd:Bjarne Andersen
Ofelia, datter åt Polonius:Unni Evjen
Laertes, son åt Polonius:Ola B Johannessen
Horatio, ein ven av Hamlet:Odd Furøy
Marcellus, vaktoffiser:Tom Tellefsen
Bernardo, vaktoffiser:Atle Merton
Francisco:Sigmund Sæverud
Hamlets far som attgangar:Johan Norlund
Rosencrantz, tidlegare vener av Hamlet frå studentdagane:Jon Eikemo
Guildenstern, tidlegare vener av Hamlet frå studentdagane:Torbjørn Halvorsen
Reynaldo, tenar hjå Polonius:Rolf Sand
Voltimand, sendebod frå Noreg:Per Gjersøe
Fyrste skodespelar + spelkongen:Sverre Hansen
Speldronninga:Eva Sletto
Prologus + Lucianus:Jack Fjeldstad
Fortinbras, prins av Noreg:Tor Stokke
Kapteinen:Harald Heide Steen
Hoffmann:Sverre Wilberg
Sendebod:Per Jansen
Fyrste gravar:Jack Fjeldstad
Andre gravar:Ragnar Olason
Presten:Henrik Anker Steen
Osrid, ein lapsut hoffmann:Finn Kvalem
Ellers medvirker:
Per Christensen
Erik Øksnes