Jadespegelen av Kuan Han-Ching (1967)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Kuan Han-Ching
Nasjonalitet:Kinesisk
Målform:Nynorsk
År:1967
Type:Drama
Status:Trenger kontroll
Varighet:00:47:15
Produsert:Bergen? 1966-12-05
Manusnummer:911
Arkivnummer:4630 + 4631
Reg-nummer:1994/00877
Medium:Analogt
Teknisk:Feil i originalbåndet: Brum. Enkelte knepp.
Digitalisering:2007-10-24 av Gudrun Gardsjord
Dei som er med
Forfatter:Kuan Han-Ching
Omsett frå svensk av:Halldis Moren Vesaas
Instruktør:Anne Gullestad
Teknisk regi:Leif Andersen

Fru Liu, ei eldre enke:Hjørdis Ring
Chien-Ying, dotter:Bergljot Engeset
Wen Chiao, professor, brorson av fru Liu:Gisle Straume
Ei tenestejente:Ann Britt Langeland
Ei ekteskapsmeklerske:Nina Sandvik Kristensen
Prefekten Wang:Pelle Christensen
Denne episoden ble sendt:
Fredag 7. april 1967 kl. 20:05
Program: Radioteatret