Ulykkesprofeten av Wolfgang Altendorf (1967)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Wolfgang Altendorf
År:1967
Om hørespillet:Hovedpersonen (Bjarne Andersen) sitter på toget i samtale med Willie Hoel. Hovedpersonen forteller at han er blitt synsk etter en motorsykkelulykke og kan nå se fremtiden, men kun tragiske handlinger. Dette skaffer ham store problemer og han forteller om flere episoder. Avslutningsvis kommer det frem at han vil ta sitt eget liv fordi han har kjærlighetssorg, og det er grunnen til at han befinner seg akkurat på dette toget. Fordi det vil kjøre over en bro som blir ødelagt og alle om bord vil omkomme. Willie Hoel får selvsagt panikk og stykket avsluttes med at toget styrer i avgrunnen. Produsert for UHA/RA
Status:Trenger kontroll
Varighet:00:21:00
De som er med
Forfatter:Wolfgang Altendorf
Oversatt av:Carl Frederik Prytz
Instruert av:Carl Frederik Prytz
Teknisk regi:Ingrid Sahlin Sveberg

Skuespiller:Bjarne Andersen
Skuespiller:Willie Hoel
Skuespiller:Sissel Sellæg
Skuespiller:Mona Hofland
Skuespiller:Espen Skjønberg
Skuespiller:Brett Borgen
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 13. mai 1967 kl. 19:55
Sendt i programmet Treklang
Lørdag 9. januar 1971 kl. 22:30
Kilder og referanser:
Statistikk (1971)
Statistikk (1967)