Storken av Hans Aanrud (1942)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Hans Aanrud
Nasjonalitet:Norsk
Målform:Bokmål
År:1942
Status:Trenger kontroll
Varighet:01:08:50
Produsert:1942-09-02
Arkivnummer:3409
Reg-nummer:1994/00576
Medium:Analogt
Teknisk:Variabel platestøy. Sterk brum mellom 11'40" og 23'40"
Digitalisering:2011-02-16 av Anne Gundersen
De som er med
Komedie i tre akter av:Hans Aanrud
Regi:Jens Hetland

Annonsering:?
Seladon Andersen (Andrisen), forhenverende sersjant, nå kontorist:Bjarne Bø
Frøken Anna Holm, senere fru Andrisen:Gerd Høst
Amandus Bomann, kongelig fullmektig:Ingolf Schanche
Opdal, seminarist:Einar Vaage
Nymo, furer:Martin Gisti
Madam Nymo:Marie Hedemark
Madam Hansen:Hilda Fredriksen
Frøken Josefine:Turid Haaland
Denne episoden ble sendt:
Mandag 16. februar 1942 kl. 19:45
Kilder og referanser:
Les manus (Nasjonalbiblioteket)