Bror og syster av Mikael Lybeck (1950)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Mikael Lybeck
Målform:Nynorsk
År:1950
Type:Drama
Status:Trenger kontroll
Varighet:00:57:35
Dei som er med
Forfatter:Mikael Lybeck
Oversatt av:Tor Jonsson
Instruktør:Øyvind Øyen

Annonsering:?
Per Ennius, sjef for ei filialforretning:Gisle Straume
Johanna, syster hans, kasserar i den forretninga broren styrer:Eva Strøm Aastorp
Direktør Grandiner, sjefen:Bjarne Andersen
Ivar Felsen, gartnar, barndomsvennen til Ennius:Harald Heide Steen
Ferdinand, ein ung bilethoggar, son til Felsen:Helge Essmar
Denne episoden ble sendt:
Torsdag 30. november 1950 kl. 21:00
Program: Radioteatret