Fossen som frøs av Friedrich Rosenfeld (1950)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Friedrich Rosenfeld
Målform:Bokmål
År:1950
Type:Barnehørespill
Status:Trenger kontroll
Varighet:00:25:10
De som er med
Forfatter:Friedrich Rosenfeld
Til norsk ved:Kari Skjønsberg
Instruktør:Otto Nes

Johan Fillinger
Jack Fjeldstad
Gisle Straume
Bjarne Bø
Tor Bø
Kirsten Holtermann
Ragnhild Carelius
Johannes Block-Hellum