Kjempen Amir av Friedrich Rosenfeld (1949)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Friedrich Rosenfeld
År:1949
Type:Barnehørespill
Status:Trenger kontroll
Varighet:00:35:00
De som er med
Forfatter:Friedrich Rosenfeld
Oversatt av:Rolf Nettum
Instruktør:Alfred Solaas

Bolling (Jens Bolling?)
Turid Haaland
Håkon Arnold
Bjarne Andersen
Lillemor Hoel
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 29. januar 1949 kl. 18:00
Program: Barnetimen