Da barna i Marapola streiket av Friedrich Rosenfeld (1952)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Friedrich Rosenfeld
År:1952
Type:Barnehørespill
Status:Trenger kontroll
Varighet:00:26:00
De som er med
Forfatter:Friedrich Rosenfeld
Oversatt av:Kari Borg Mannsåker
Instruktør:Otto Nes

Arne Bang-Hansen
Folkmann Schaanning
Eva Sletto
Jack Fjeldstad
Tor Bø
Ingerid Jakobsen
Eli Skolmen
Johannes Block Hellum
Sverre Udnes
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 7. juni 1952 kl. 18:00
Program: Barnetimen