Emil og detektivene av Erich Kästner (1952)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Erich Kästner
Målform:Bokmål
År:1952
Type:Barnehørespill
Status:Trenger kontroll
2 episoder:
De som er med
Forfatter:Jørund Mannsåker
Etter en bok av:Erich Kästner
Instruktør:Otto Nes

Arne Bang-Hansen
Anne Cath Vestly
Ragnhild Carelius
Bjarne Bø
Gunnar Simenstad
Gisle Straume
Svend Svendsen
Bjørn Bryn
Juel Arvid Hansen
Johannes Block Hellum
Eli Skolmen
Tor Bø
Sverre Udnæs
Kilder og referanser:
Hørespillet finnes i en nyere versjon fra 1960