Den røde snusdåsen av Barbara Sleigh (1953)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Barbara Sleigh
Målform:Bokmål
År:1953
Type:Barnehørespill
Status:Trenger kontroll
3 episoder:
De som er med
Forfatter:Barbara Sleigh
Instruktør:Nils-Reinhardt Christensen

Pål Bang-Hansen
Eli Skolmen
Unni Bech
Sverre Udnes
Heyn Kjerulf
Astrid Sommer
Erling Lindahl
Rolf Søder
Jack Fjeldstad
Henrik Anker Steen
Grete-Lill Friis
John  Lennart Mjøen
Kåre Wicklund
Øyvind Johnsen
Thorleif Reiss
Bjørn Bryn