Pinocchios eventyr av Carlo Collodi (1951)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Carlo Collodi
År:1951
Type:Barnehørespill
Status:Trenger kontroll
4 episoder:
De som er med
Forfatter:Carlo Collodi
Dramatisert av:Barbara Sleigh
Til norsk:Sonni Holtedahl Larsen
Regi:Alf Sommer

Skuespiller:Lydia Opøyen
Skuespiller:Johannes Eckhoff
Skuespiller:Einar Vaage
Skuespiller:Harald Heide Steen
Skuespiller:Aud Schønemann
Skuespiller:Jan Pande Rolfsen
Skuespiller:Bjarne Bø
Skuespiller:Gerd Sommer
Skuespiller:Randi Sommer
Skuespiller:Sophus Dahl
Skuespiller:Astrid Sommer
Skuespiller:Torbjørn Lein
Skuespiller:Tor Bø
Skuespiller:Urda Arneberg Johansen
Skuespiller:Alf Sommer
Skuespiller:Helge Essmar