Det store underslag av Thorleif Reiss (1951)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Thorleif Reiss
År:1951
Type:Drama
Om hørespillet:Hørespillet er basert på en virkelig hendelse i Kristiania i 1783
Status:Trenger kontroll
Varighet:01:05:15
De som er med
Forfatter:Thorleif Reiss
Instruktør:Thorleif Reiss

Alberth Philip Levetzau, stiftsamtmann:Stein Grieg Halvorsen
Fru Levetzau:Lillebil Ibsen
Jacob Juel, Zahlkasserer og Justitieråd:Olafr Havrevold
Fru Juel:Else Heiberg
Henrik Wilster:Jens Gunderssen
Bernt Anker:Harald Schwenzen
Collett:Stig Egede Nissen
Splid, Kammerråd:Folkmann Schaanning
Nicolai Tidemand, løytnant:Helge Reiss
Manderfeldt:Ola Isene
Skriveren hos Levetzau:Eugen Skjønberg
Vakten:Leif Enger
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 27. januar 1951 kl. 20:00
Sendt under parolen "Dengang da..."