Mesterskapet av Nils-Reinhardt Christensen og Anna Paust-Olsen (1953)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Nils-Reinhardt Christensen og Anna Paust-Olsen
Nasjonalitet:Norsk
År:1953
Type:Barnehørespill
Status:Mangelfull
Varighet:00:15:55
Bl.a. medvirker
Forfatter:Nils-Reinhardt Christensen
Forfatter:Anna Paust-Olsen
Instruktør:Nils-Reinhardt Christensen

Jack Fjeldstad
Berit Brænne
Eli Skolmen
Tor Bø
Johan Holst
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 31. januar 1953 kl. 18:00
Program: Barnetimen