Gutten og samvittigheten av Steinar Haugen-Flermoe (1947)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Steinar Haugen-Flermoe
Nasjonalitet:Norsk
År:1947
Type:Barnehørespill
Status:Trenger kontroll
Varighet:00:20:30
Arkivnummer:3342-2
Reg-nummer:2008/00034
Medium:HD
Teknisk:Feil på originalbåndet: Brum, sus og mange knepp, Hastighet 7 1/2. PM. Originalopptak 0-0. Kopiert til PM 19481108
Digitalisering:2008-04-10 av Gudrun Gardsjord
De som er med
Forfatter:Steinar Haugen-Flermoe

Innledning:Lauritz Johnson
Gutten:Robert Frank
Samvittigheten:Per Sunderland
Gubben:Kjell Anfinnsen
Kjerringa:Kari Borg ?
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 8. november 1947 kl. 18:00
Program: Barnetimen