Per Spelmann og sønnene hans av Steinar Haugen-Flermoe (1949)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Steinar Haugen-Flermoe
Nasjonalitet:Norsk
År:1949
Type:Barnehørespill
Status:Trenger kontroll
Varighet:00:30:00
Arkivnummer:e/gram 9380
De som er med
Forfatter:Steinar Haugen-Flermoe
Instruktør:I. Johnson
Komponist:Sverre Bergh

Arne Thomas Olsen
Frank Robert
Bjarne Bø
Maja Hedemark
Lillemor Hoel
Rolf Sand
Aage Wallin
Leif Wolfberg
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 26. november 1949 kl. 18:00
Program: Barnetimen
Lørdag 30. juni 1951 kl. 18:00
Program: Barnetimen