Berse på Strondi av Olav Hoprekstad (1938)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel: – Spel i 3 bolkar um ein einsam mann
Av:Olav Hoprekstad
Nasjonalitet:Norsk
Målform:Nynorsk
År:1938
Type:Drama
Kommentar:Stad og tid:
I. Stova hjå Asbera. Mot kveld. Sumarstid.
II. Same staden og same kvelden.
III I tune ute på Strondi. Nokre dagar seinare
Folki

Berse på Strondi, ein ung gardmann på ei utstrand:
Skakk på Øiri, formyndar for han:
Gitlaug, syster hans Skakk, ei kona:
Asbera, ei ung kona som er skild frå mannen sin:
Denne episoden ble sendt:
Fredag 11. mars 1938 kl. 20:00
Kilder og referanser:
Radioprogrammet annonseres i Arbeiderbladet 1938.03.04
Les manus (Nasjonalbiblioteket)
Dette hørespillet ble innspilt på nytt i 1953