Språkkurset av Hermann Moers (1965)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Hermann Moers
Nasjonalitet:Tysk
Målform:Bokmål
År:1965
Type:Drama
Status:Trenger kontroll
Varighet:00:32:25
Produsert:1965-08-28
Manusnummer:836
Arkivnummer:4442
Reg-nummer:1994/00747
Medium:Analogt
Teknisk:Feil på originalbåndet: Svak brum.
Digitalisering:2007-09-26 av Gudrun Gardsjord
De som er med
Forfatter:Hermann Moers
Oversatt av:Odd Bang-Hansen
Instruktør:Gunnar Bull Gundersen
Teknisk regi:Magne Austbø
Teknisk regi:Bjørn Rasmussen

Annonsering:Mentz Schulerud jr.
Herr Eichenberger, 30 år:Per Theodor Haugen
Fru Dahmen, 60 år:Ada Kramm
Ellers medvirker:
En grammofonplate:Gunnar Haarberg
Denne episoden ble sendt:
Fredag 26. november 1965 kl. 19:15
Program: Radioteatret