De dødes tjern av Bernhard Borge (2007)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Bernhard Borge
Nasjonalitet:Norsk
Målform:Bokmål
År:2007
Type:Krim og spenning
Status:Ferdig
4 episoder:
De som er med
Forfatter (pseud.):Bernhard Borge
Forfatter:André Bjerke
Dramatisert av:Jan Faller
Dramatisert av:Nils Nordberg
Regi:Carl Jørgen Kiønig
Lyddesign:Hilde Rolfsnes
Inspisient:Camilla Liby Clausen
Produsent:Nils Nordberg
Musikk:Rain

Annonsering:Nils Nordberg
Bernhard Borge:Christian Skolmen
Sonja Borge:Ulrikke Hansen Døvigen
Liljan Werner:Charlotte Frogner
Harald Gran:Nicolai Cleve Broch
Kai Bugge:Jan Grønli
Gabriel Mørk:Anders Mordal
Lensmann Einar Bråten:Lars Erik Holter
Bjørn Werner:Espen Reboli Bjerke
Pianisten:Åsmund Feidje