Over Ævne 1 av Bjørnstjerne Bjørnson (1949)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Bjørnstjerne Bjørnson
Nasjonalitet:Norsk
Målform:Bokmål
År:1949
Type:Drama
Status:Trenger kontroll
Kommentar:Direkte overført fra Nationaltheatret i anledning av dets 50-årsdag
Varighet:01:41:57
Produsert:Nationaltheatret 1949-08-31
Arkivnummer:2226 + 2227
Reg-nummer:1994/00142
Medium:Analogt
Teknisk:En del støy/knepp/dårlige overg fra tidl. kopiering fra plater til båndhast 7 1/2. Tildels kraftig brum (50Hz). Prolog og åpningsmusikk: Arkivnr 2225 kutt 2
Digitalisering:2007-01-18 av Gudrun Gardsjord
De som er med
Forfatter:Bjørnstjerne Bjørnson
Instruktør:Halvdan Christensen

Programleder:Lille Graah
Pastor Sang:Stein Grieg Halvorsen
Klara Sang:Tore Segelcke
Rachel:Liv Strømsted
Elias:Pelle Christensen
Hanna Roberts:Unni Torkildsen
Bratt:Børseth Rasmussen
Krøjer:Knut Wigert
Bispen:Kolbjørn Buøen
Falk:David Knudsen
Blank:J Holst-Jensen
Brej:Aksel Thue
Jensen:Tryggve Larssen
Presteenke:Alfhild Stormoen
Aagot Florvågen:Aagot Børseth