Sporskifteren av Charles Dickens (1953)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Charles Dickens
År:1953
Type:Krim og spenning
Om hørespillet:Opptaket av dette hørespillet ble ikke tatt vare på, men hørespillet ble innspilt på nytt i 1986.
Status:Ikke bevart
De som er med
Forfatter:Charles Dickens
Bearbeidet for radio av:Charles Tazewell
Oversatt av:Karl Ludvig Bugge
Instruktør:Otto Nes

Darkin, en journalist:Frank Robert
Wiggins, en banevokter:Einar Vaage
Braxton, sporskifteren:Børseth Rasmussen
Denne episoden ble sendt:
Fredag 13. februar 1953 kl. 20:20