Morderen uten ansikt av Stein Riverton (1983)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Serie:Asbjørn Krag, 2. serie
Av:Stein Riverton
År:1983
Type:Krim og spenning
NRKs omtale:Hørespill i fire deler etter en roman av Stein Riverton, fritt bearbeidet av Bjørn Carling. Året er 1910. Rittmester Rye har møtt sitt livs store kjærlighet - frøken Dagny Holger, Oberst Holgers datter. Ekteskap er forestående, men plutselig en dag blir han nektet å treffe sin kjære. Helt uten forklaring blir han avvist. Rittmesteren søker hjelp hos sin venn Asbjørn Krag fra Kristiania-politiet - det aner ham det svever en hemmelighet rundt disse begivenheter. Noen dager senere blir obersten funnet i skogkanten - overfalt og hardt skadet, og Rye mistenkt for mordforsøk.
4 episoder:
Kilde:nrk.no. Lytt til hørespillet her.
De som er med
Forfatter (pseud.):Stein Riverton
Forfatter:Sven Elvestad
Fritt bearbeidet av:Bjørn Carling
Instruktør:Kyrre Haugen Bakke
Komponist:Kåre Grøttum
Ved klaveret:Kåre Grøttum
Teknisk regi:Jan Erik Hoel
Inspisient:Aimee Malthe Harnes

Annonsering:Lille Graah
Førstebetjent Asbjørn Krag:Ole-Jørgen Nilsen
Rittmester Ivar Rye:Finn Schau
Oberst Anders Holger:Frank Robert
Frøken Dagny Holger:Lieselotte Holmene
Oppdagelsessjefen:Sverre Wilberg
Lensmannen:Asbjørn Toms
Gårdsforvalter Andresen:Kalle Øby
Kusken:Arild Martinsen
Stasjonsmesteren:Carsten Winger
Hansen, kusk og betjent:Ragnar Dyresen
Oppdagelsesbetjent Brænne:Hans Ola Sørlie
Sirkusdirektøren:Henrik Scheele
Sorenskriverfullmektigen:Thomas Fearnley
Sakfører Boman:Jan Hårstad
Protokollføreren:Simen Sand
Landhandleren:Alf Malland
Landhandlerens kone:Randi Nordby
Kilder og referanser:
Lytt til hørespillet (NRK)