Frøken detektiv og tårnet med de vridde lys av Carolyn Keene (1999)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Serie:Frøken detektiv, 1. serie
Av:Carolyn Keene
År:1999
Type:Barnehørespill
Versjoner:Frøken detektiv og tårnet med de vridde lys, 4 episoder (2000)
5 episoder:
De som er med
Forfatter:Carolyn Keene
Dramatisert av:Nils Nordberg
Instruktør:Nils Nordberg
Komponist:Sigurd Jansen
Teknisk regi:Jan Erik Hoel
Produsent:Else Barratt-Due
Inspisient:Camilla Berntzen

Nancy Drew:Ine Finholt Jansen
Bess Marvin:Andrea Bræin Hovig
Sadie Wipple:Ellen Sofie Mosebekk
Carson Drew:Kai Remlov
Asa Sidney:Per Sunderland
Semitt:Per Egil Aske
Mrs Semitt:Eli Anne Linnestad
Hanna Gruen:Inger Teien
Peter Boonton:Ole-Jørgen Nilsen
Jacob Sidney:Knut Risan
Mabel Lewis:Cecilie Mosli
Banksjef Hill:Trond Brænne
Frank Dixon:Per Schaaning
Miss Farley:Solfrid Heier
Cochran:Gerhard Bjelland
Mrs Marvin:Sigrid Huun