Brochmanns bedrifter av Bing & Bringsværd (2006)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Bing & Bringsværd
Nasjonalitet:Norsk
Målform:Bokmål
År:2006
Type:Krim og spenning
3 episoder:
De som er med
Forfatter:Jon Bing
Forfatter:Tor Åge Bringsværd
Regi:Nils Nordberg
Lyddesign:Arne Barca
Produsent:Mette Sapiraa
Inspisient:Camilla Liby Clausen

Introduksjon:Nils Nordberg
H. P. Brochmann:Per Theodor Haugen
Agathe Kristensen:Kari Simonsen
Sigurdson:Anders Hatlo
Torbjørn Sagstuen:Svein Scharffenberg
Reidar Askeland:Svein Erik Brodal
Preben Riis:Ole-Jørgen Nilsen
Greger Hansen:Helge Reiss
Bror Sagstuen:Ragnar Dyresen
Politibetjenten:Grethe Nordberg
Fru Solvang:Sossen Krohg
Gerd Kvello:Birgitte Victoria Svendsen
Guttorm Utgar:Nils Vogt
Torvald Solvang:Nicolai Cleve Broch
Signe Fjeld:Inger Teien
Camilla Trekvam:Andrine Sæther
Kundeservice hos danskebåten:Marianne Mørk Larsen
Ellers medvirker:
Vidar Magnussen
Jan Erik Madsen