Copenhagen av Michael Frayn (2003)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Michael Frayn
År:2003
Type:Drama
Om hørespillet:Stykke om de to fysikerne Heisenberg og Bohr som var med å legge grunnlaget for utviklingen av atomvåpen. Midt under krigen reiser den tyske atomfysikeren Werner Heisenberg til det okkuperte København for å treffe sin venn og kollega Niels Bohr. Hva er det Heisenberg har å si som er så viktig at han setter begges liv på spill? Ønsker han informasjon om de alliertes atombombeprogram? Eller vil han hindre at de to sidene utvikler atombomen? Bohr og hans hustru Margrethe finner ingen svar. Ikke engang når de alle er døde og ingen lenger kan skades eller bli forrådt.
Status:Trenger kontroll
3 episoder:
De som er med
Forfatter:Michael Frayn
Oversatt av:Carl Jørgen Kiønig
Instruktør:Kjetil Bang-Hansen
Teknisk regi:Gudrun Gardsjord
Inspisient:Anne Kjersti Goberg
Produsent:Carl Henrik Grøndahl

Annonsering:?
Niels Bohr:Sverre Anker Ousdal
Margrethe Bohr:Monna Tandberg
Werner Heisenberg:Svein Tindberg