Gilgamesj (1967)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel: – Det sumerisk-babylonske epos
Målform:Bokmål
År:1967
Type:Drama
Om hørespillet:Eposet som hørespillet er en dramatisering av, stammer fra ca. 2000 år f.Kr., og forteller om bedriftene til Gilgamesj, konge av Uruk. Vi hører også om Utnapisjtim, "den babylonske Noa", og om hvordan en oppfattet Syndfloden på de kanter. –Stoffet er gammelt, men følelsene vi møter er våre egne: vennskap og kjærlighet, misunnelse, rivalisering og maktlyst, sorg og angst.
Varighet:00:53:20
Produsert:1967-11-11
Manusnummer:960
Arkivnummer:4778 + 4779
Reg-nummer:1994/01472
Medium:Analogt
Teknisk:Feil på originalbåndet: Enkelte knepp.
Digitalisering:2007-11-12 av Gudrun Gardsjord
De som er med
Oversatt av:Per Seyersted
Dramatisert av:Per Seyersted
Musikk:Eyvind Solås
Tilrettelagt for radio av:Nicole Macé
Instruktør:Nicole Macé
Teknisk regi:Jahn Erik Joveng

Annonsering:Jan Pande-Rolfsen
Gilgamesj:Arne Aas
Enkidu:Svein Erik Brodal
I koret:
Abel:Ståle Bjørnhaug
Barrabas:Bernt Erik Larssen
Chaim:Rolf Søder
David:Rolf Sand
Elias:Tor Stokke
Fidile:Siri Rom
Galatea:Tone Schwarzott
Hymen:Kari Simonsen
Denne episoden ble sendt:
Torsdag 22. februar 1968 kl. 19:50
Torsdag 28. juli 1977 kl. 20:00
Søndag 20. desember 1992 kl. 22:05